Enquete LEGO huren
Wat hebben jullie gehuurd?
Voldeed het huren aan jullie verwachtingen?
Zouden jullie het LEGO huren aan andere aanraden?